Vad händer när vår licens löper ut?

  • När licensen löper ut kan verktyget inte längre användas för att genomföra nya prov eller hantera tidigare genomförda prov. Lärarkonton och information ligger kvar i enlighet med våra gallringsregler, och kan fortsätta användas om licensen senare förnyas.

    I god tid före licensen löper ut ges information om detta i det inloggade läget, och full funktionalitet bibehålls fram till sista licensdag.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback på artikeln