Provformatet "Inga digitala provfrågor"

  • När du väljer provtypen "Inga digitala provfrågor" innebär det att frågorna ges på annat sätt än genom att registrera dem i Exam.net. Det kan exempelvis vara muntligt eller på papper. 

    Detta provformat är vanligt att använda under bland annat nationella prov.

    När du använder detta provformat skickas du direkt vidare till konfigurationerna i steg 3 och elevernas skrivyta aktiveras automatiskt. 

    Screenshot 2023-10-09 at 14.11.39.png

  • Fick du svar på din fråga?