Provformatet "Skriv provfrågor"

  • Skriv frågorna direkt i textfältet eller klistra in från exempelvis Word. 

    När du använder detta provformat aktiveras elevernas skrivyta automatiskt.

    skrivprovfrågor.gif

  • Fick du svar på din fråga?