Elevsvar och resultat - Ladda ner / Skriva ut / Exportera / Skicka

 • Från Resultatvyn kan du hantera och dela elevsvar på fyra olika sätt:

  • Exportera
  • Ladda ner
  • Skriv ut 
  • Skicka

  Screenshot 2024-01-19 at 14.17.46.png

  avdelare_dark copy.jpg

  Exportera elevsvar

  Överst i vyn väljer du Resultat

  Screenshot 2024-01-19 at 14.17.01.png

  Klicka på Exportera

  Screenshot 2024-01-19 at 14.13.09.png

  avdelare copy 2.png

  Ladda ner elevsvar

  Överst i vyn väljer du Resultat

  Screenshot 2024-01-19 at 14.17.01.png

  Klicka på Ladda ner

  Screenshot 2024-01-19 at 14.12.57.png

  Ladda ner som Wordfil

  Laddar du ner flera elevers prov samtidigt som word-filer  sparas dessa som en .zip-fil som du kommer behöva packa upp.

  Läs mer om hur du gör det på Microsofts supportsidor

  Ladda ner som PDF & PDF (en per elev)

  Filerna sparas som PDFer på vald plats på din dator.

  Du kan antingen ladda ner elevsvaren som en samlad PDF, eller en PDF för varje elev.

  (innehåller ej elevsvar) Resultat & deltagarlista

  I resultat-exporten kommer följande med; elevinformation, resultat baserat på varje uppgift, total poäng.

  I deltagarlistan kommer följande med; elevinformation.

  avdelare copy 2.png

  Skriva ut elevsvar

  Överst i vyn väljer du Resultat

  Screenshot 2024-01-19 at 14.17.01.png

  Klicka på Skriv ut > Elevsvar

  Screenshot 2024-01-19 at 14.12.03.png

  Utskriftsinställningar

  Välj att skriva ut elevsvaren enligt vår standard, eller skräddarsy själv marginaler, radavstånd och textstorlek. 

  Screenshot 2024-01-19 at 14.23.47.png

  Visningsalternativ (Automaträttande prov)

  Följande inställningar kan du justera om provet är ett automaträttande prov. Du styr här vad du vill ska synas i utskriften.

  Screenshot 2024-01-19 at 14.23.13.png

  avdelare copy 5.png

  Skicka elevsvar

  Överst i vyn väljer du Resultat

  Screenshot 2024-01-19 at 14.17.01.png

  Klicka på Skicka > Elevsvar

  skicka_knapp.png

  Att skicka elevsvar innebär att eleverna får en tidsbegränsad länk där de kan se din feedback, poäng m.m. Tidsgräns och visningsalternativ kan du välja själv.

  För att du ska kunna skicka elevsvaren direkt via Exam.net krävs att eleverna behövt ange sin mailadress i början av provet.

  Tips! 

  Be eleverna ange sina mailadresser i elevinformationen i början av provet, du kan då skicka elevresultatet direkt från Exam.net.

  Även om elever inte anger sin mailadress i elevinformationen så kan du använda denna funktion, men du behöver då hämta en länk för varje elev en och en och skicka detta utanför Exam.net. 

  Screenshot 2024-01-19 at 14.24.38.png

 • Fick du svar på din fråga?