Elevsvar - Ladda ner / Skriva ut / Exportera / Skicka

 • Från övervaknings-/resultatvyn kan du hantera och dela elevsvar på fyra olika sätt:

  • Ladda ner
  • Skriv ut 
  • Exportera
  • Skicka

  Vi går igenom dessa nedan.

  resultat.png

  avdelare_dark copy.jpg

  Ladda ner elevsvar

  Överst i vyn väljer du Provresultat

  Provresultat.png

  Klicka på Ladda ner

  provresultat_laddaner.png

  Ladda ner som Wordfil

  Laddar du ner flera elevers prov samtidigt som word-filer  sparas dessa som en .zip-fil som du kommer behöva packa upp.

  Läs mer om hur du gör det på Microsofts supportsidor

  Ladda ner som PDF & PDF (en per elev)

  Filerna sparas som PDFer på vald plats på din dator.

  Du kan antingen ladda ner elevsvaren som en samlad PDF, eller en PDF för varje elev.

  avdelare copy 2.png

  Skriva ut elevsvar

  Överst i vyn väljer du Provresultat

  Provresultat.png

  Klicka på Skriv ut

  skrivut.png

  Utskriftsinställningar

  Välj att skriva ut elevsvaren enligt vår standard, eller skräddarsy själv marginaler, radavstånd och textstorlek. 

  Screenshot 2023-08-01 at 09.38.02.png

  Visningsalternativ (Automaträttande prov)

  Följande inställningar kan du justera om provet är ett automaträttande prov. Du styr här vad du vill ska synas i utskriften.

  skrivut_alternativ.png

  avdelare copy 5.png

  Exportera elevsvar

  Överst i vyn väljer du Provresultat

  Provresultat.png

  Klicka på Exportera

  exportera.png

  • Du kan dela elevsvaren till Google Classroom (om provet är kopplat dit. Läs mer om att exportera till Classroom här)
  • Du kan göra plagiatkontroll via Ouriginal eller Turnitin
  • Exportera elevsvaren till din Google Drive
  • Exportera elevsvaren till din OneDrive

  avdelare copy 2.png

  Skicka elevsvar

  Överst i vyn väljer du Resultat

  Provresultat.png

  Klicka på Skicka > Elevsvar

  skicka_knapp.png

  Att skicka elevsvar innebär att eleverna får en tidsbegränsad länk där de kan se din feedback, poäng m.m. Tidsgräns och visningsalternativ kan du välja själv.

  Tips! 

  Be eleverna ange sina mailadresser i elevinformationen i början av provet, du kan då skicka elevresultatet direkt från Exam.net.

  Även om elever inte anger sin mailadress i elevinformationen så kan du använda denna funktion, men du behöver då hämta en länk för varje elev en och en och skicka detta utanför Exam.net. 

  skicka.png

 • Fick du svar på din fråga?