Utföra och rätta ett anonymiserat prov

 • På Exam.net kan du aktivera en funktion som innebär att proven kan rättas utan att den som rättar känner till identiteten på eleven - ett avidentifierat läge helt enkelt.

  Denna funktion slås på när provet skapas, eller från provlistan.

  anonymize.gif

  När avidentifieringen är aktiverad visas detta i provlistan:

  Screenshot 2023-11-27 at 11.21.17.png

  Rätta provet avidentifierat 

  För att rätta provet i avidentifierat läge låter du provinställningen för anonymiseringen ligga kvar, och ser till att "Visa namn" högst upp i deltagarlistan är satt som inaktiv.

  Screenshot 2023-11-27 at 11.05.18.png

  Rätta sedan provet som vanligt via Resultatvyn eller skriv ut elevsvaren för rättning utanför Exam.net.

   
    

  Återaktivera anonymiseringen

  Skulle du av någon anledning redan ha av-anonymiserat provet så kan du aktivera anonymiserings-funktionen igen i provinställningarna.

   
   

  Skriv ut provet för rättning

  Om du skriver ut elevernas prov under tiden provet är anonymt så får du med QR-koder och elevernas namn ersätts med deras hemliga koder.

  Dessa QR-koder används sedan för att få reda på elevens identitet efter att proven har rättats.

  När elevsvaren är rättade är det dags att av-anonymisera provet och ta reda på elevernas identiteter. Vi går igenom hur av-anonymiseringen går till nedan.

  Av-anonymisera provet

  Efter rättningen kan identiteterna tas fram genom att av-anonymisera provet. Det kan du göra från Provredigeringsvyn, provlistan eller övervakningsvyn.

  Screenshot 2023-11-27 at 11.14.41.pngScreenshot 2023-11-27 at 11.15.22.png

  Därefter leder QR-koderna på elevsvarsexporterna till elevinformationen.
  I översikten i övervakningsvyn finns även en lista "Anonymia Identiteter" som visar vilken elev som hör till vilken kod.

  Screenshot 2024-03-19 at 15.46.03.png

  I filmen nedan går vi igenom hur avidentifieringen fungerar
  Genomföra och rätta anonymiserade prov (05:30)

  avdelare_dark.jpg

  Vanliga frågor om anonyma prov: 

  Kan jag aktivera anonymisering i efterhand? 

  Svar: Ja. Skulle du glömma aktivera detta är det ingen fara, du kan enkelt göra detta i efterhand via provlistan eller genom att redigera provet.

  Så länge som provet är anonymiserat före utskrift eller export blir effekten densamma. 

  Tänk dock på att vaktande lärare kan minnas vilken elev som har skrivit vilken text, så det kan vara lämpligt att denne inte är samma som rättar proven om det är möjligt.

  avdelare copy 3.png

  Kan jag skriva ut provet för en enskild elev i ett anonymiserat prov - i anonymt läge?

  Svar: Ja. Du kan skriva ut provet för en enskild elev med det anonyma läget aktiverat. Välj eleven i deltagarlistan och exportera sedan provet som vanligt.

  avdelare copy 2.png

  Kan jag skriva ut elevsvaret för en enskild elev i ett anonymiserat prov - utan att det är anonymt?

  Svar: Nej. Om du vill skriva ut ett prov för en enskild elev behöver du först avaktivera anonymt läge på provet och sedan exportera elevsvaret. Men, du kan sedan aktivera anonymt läge på provet igen via provlistan eller provredigeraren om du vill.

 • Fick du svar på din fråga?