Säkerhetsinställningar

 • När du skapar eller redigerar ett prov får du i steg 3 i provskaparen välja säkerhetsläge och andra relaterade inställningar.

  Nedan går vi igenom vad de olika inställningarna innebär.

  Den här informationen finns även tillgänglig i vår utbildningsvideo Provsäkerhet (09:03)

  avdelare.png

  icon_security1.png

  Kräv högsäkerhetsläge

  Kräv högsäkerhetsläge innebär att eleverna måste skriva provet i en programvara eller applikation, exempelvis Safe Exam Browser eller vår macOS-app. Programvaran gör att eleverna inte kan nå andra program på enheten under provets gång. Installationsanvisningar finns här.

  Här kan du även begränsa säkerhetsvalet för Windows-enheter genom att klicka på "Inställningar för högsäkerhetsläget"

  På grund av diverse problem som Microsoft har med Take a Test rekommenderar vi generellt att ni använder er av inställningen "Begränsa till enbart SEB".

  Screenshot 2023-10-05 at 15.47.58.png

  Synlighet i övervakningsvyn
  Du som lärare kan se i övervakningsvyn vilka elever som använder högsäkerhetsläge i och med ett litet hänglås kopplat till respektive namn, som på bilden nedan.

  oversikt_hanglas_highlight.png

  Du kan även se mer information om enheten och app-versionen via statusvyn för den individuella eleven.

  Screenshot 2023-10-05 at 15.30.23.png

  avdelare.png

  icon_security2.png

  Tillåt alla webbläsare

  Om du väljer Tillåt alla webbläsare (lägre säkerhetsläget) krävs inte att eleven har installerat något program. Istället kommer provet gå upp i helskärmsläge i webbläsaren i samband med provstart.

  Så länge helskärmsläget är aktivt kommer eleven inte åt några andra program på datorn.

  Om eleven däremot skulle gå ur helskärmsläget så får du som lärare en notis i övervakningsvyn, och dessutom kan du välja vad som ska hända för eleven.

  Detta ställer du in genom en rullgardin med valmöjligheter i samband med att du skapar eller redigerar provet:

  tillatalla_installningar.png

  Kräv förklaring

   

  Innebär att om en elev går ur helskärmsläget och sedan vill tillbaka in i provet måste eleven ange orsaken till att eleven gick ur.

  Läraren kan under provet – och efter provet – se vilka elever som har gått ur helskärmsläget, hur länge de varit utanför samt vilken förklaring de har angett.

  explanation

  Väntetid & manuell upplåsning


  Väntetiden anger hur länge eleven ska vara utelåst från provet om eleven har lämnat helskärmsläget.

  Manuell upplåsning innebär att du som lärare manuellt släpper in eleven i provläget igen via övervakningsvyn.

  Stäng av fuskskyddet
  helt

   
  Vi rekommenderar inte denna inställning för annat än öppna prov (dvs. endast för prov där säkerheten inte är av vikt). 

  Om fuskskyddet är avstängt kan elever:

  • Lämna provvyn och därmed komma åt andra hemsidor och program utan att du blir notifierad.
  • Kopiera och klistra in text.

  avdelare.png

  Ipads

  Observera att på iPad är högsäkerhetsläget det enda sättet att säkerställa att det inbyggda tangentbordet eller notifikationer från andra appar inte stör eleven under provet.

  Vi rekommenderar därför i just detta fall att vår iOS-app används även för prov i det lägre säkerhetsläget.

  Chromebook / Mac

  Även våra appar för Chromebooks och Mac kan användas för att genomföra prov i det lägre säkerhetsläget. Viktigt att veta är dock att enheterna då blir helt låsta till provet. Om man genomför ett öppet prov där eleverna behöver komma åt andra resurser på sina enheter är det alltså viktigt att säkerställa att eleverna använder den vanliga webbläsaren och inte vår Chromebook- eller macOS-app.

  avdelare.png

  icon_security3.png

  Tillåt valfri webbläsare men föredra högsäkerhetsläge

  Det här valet är en kombination av ovanstående två val.

  När eleven startar provet kommer högsäkerhetsläge efterfrågas, men eleven kommer även kunna starta provet i sin webbläsare.

  Detta kan vara aktuellt om exempelvis enstaka elever inte har installerat ett högsäkerhetsprogram på sin enhet innan provstarten.

 • Fick du svar på din fråga?