Hur ändrar jag en elevs mailadress?

  • För att ändra elevens mailadress klickar du på pennan bredvid mailadressen i övervakningsvyn, gör din justering och klicka sedan på Spara

    övervakning_mailadress.gif

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback på artikeln