Vanliga problem med SEB

 • SEB är låst med en röd skärm och ber om ett avslutningslösenord.

  Om du som lärare har genomfört prov på Exam.net* och behöver hjälp med att låsa upp en elevs enhet är det även möjligt att skicka ett e-postmeddelande till support@exam.net eller kontakta oss via formuläret och be om lösenordet.

  *Observera att lösenordet inte är giltigt för prov genomförda i Skolverkets plattform för DNP. Lösenordet är endast giltigt för prov som skapats i Kunskapsmatrisen och Exam.net

  Anledning: Den röda skärmen visas om SEB tidigare tvingats sluta (på grund av till exempel en hård omstart eller att batteriet tar slut i elevens enhet). Alternativt kan det bero på något program som körs i bakgrunden på enheten, vilket kanske tolkas som ett fuskförsök av SEB.

  Lösning: Om samma enhet blir låst med den röda skärmen regelbundet, kontrollera alla aktiva program/appar på datorn och kontrollera även om något av programmen är konfigurerat att starta automatiskt.

  Lösenordet finns i provets inställningar för högsäkerhetsläge, samt i övervakningsvyn.

  settings_security.png

  avdelare.png

  Felmeddelande: "Session Start Error: SEB failed to start a new session! Please consult the log files for more information."

  Anledning: Safe Exam Browser har av någon anledning inte avslutats ordentligt vid det tidigare provtillfället. Se bild på felet nedan.

  Lösning: En omstart av datorn bör lösa problemet.

  Fungerar det fortfarande inte finns mer information om problemet i loggfilerna på datorn i följande mapp:

  %LocalAppData%\SafeExamBrowser\Logs
  (vanligtvis C:\Users\\AppData\Local\SafeExamBrowser\Logs)

  Image

  avdelare.png

  Felmeddelande: SEB is not configured

  Anledning: Om eleven startar programmet manuellt kommer SEB meddela att det inte är konfigurerat ännu.

  Lösning: Detta är helt i sin ordning och SEB ska inte konfigureras då detta görs automatiskt per prov i samband med provstart.


  avdelare copy.png

  (På mac) Felmeddelande: SEB is not installed in Application Folder.

  Anledning och lösning: SEB för macOS måste installeras i mappen Applications/applikationer. Den kommer inte att starta om den placeras någon annanstans.

  Det finns dock utrymme för förvirring eftersom det ibland finns en Applications-mapp i användarens hemkatalog. Detta är inte den korrekta, det bör vara systemets Applications-mapp

  Du kan kontrollera detta genom att högerklicka på mappnamnet och se till att det är placerat direkt under Machintosh HD (i bilden nedan, Program är svenskt för applikationer):

  Image

  avdelare copy 2.png

  Felmeddelande: "Service Error: Failed to completely lockdown the computer."

  Anledning: Ett säkerhets- eller antivirusprogram (t.ex. 360 Security Guard) blockerar SEB från att låsa datorn, vilket orsakar ett låsningsfel:


  Image


  Lösning: Försök att avaktivera antivirusprogrammet eller tillåt SEB som ett undantag. Här är lite mer information om detta problem från SEB-sidan: https://sourceforge.net/p/seb/support-requests/81/

  Det kan också hjälpa om eleven skapar ett nytt, rent användarkonto på datorn och installerar SEB för denna användare.

  avdelare copy 3.png

  Felmeddelande: "Prohibited Display Configuration: The active display configuration is not permitted. Please consult the log files for more information. SEB will now shut down..."

  Image

  Anledning: Den aktiva displaykonfigurationen är inte tillåten. SEB-versionen (3.2) tillåter endast interna skärmar för närvarande.

  Lösning: Försök att avinstallera SEB 3.2 och installera den rekommenderade SEB-versionen från installationssidan för Exam.net SEB.

  avdelare_dark.jpg

  Mer information

  Om det finns andra problem med SEB brukar det bästa alternativet vara att avinstallera SEB och installera det igen.

  Du kan hitta vår rekommenderade SEB-version och testa din installation här:
  Vilka versioner av högsäkerhetslägen stöds?

  Testa din installation här

  Här hittar du installationsguiden

  avdelare.png

  Om du upplever några andra problem än de som anges ovan - vänligen meddela oss. Vi är även intresserade av steg-för-steg-lösningar om du haft ett problem och lyckats lösa det. Då kan vi ge råd till andra användare som står inför samma problem.

  Eftersom Exam.net inte kontrollerar eller utvecklar Safe Exam Browser (det är ett helt separat system), är vår förmåga att lösa problem hos oss begränsad. Överväg att lämna in en felanmälan på SEB:s hemsida.

  Om det inte på något sätt är möjligt att få SEB att köras på elevens dator, kanske du som lärare vill låta eleven att genomföra provet i en vanlig webbläsare. Det är en provinställning när du som lärare skapar eller redigerar provet.

 • Fick du svar på din fråga?