Utför prov kopplat till Google Classroom

 • Screenshot 2023-09-06 at 16.57.07.png När alla förberedelser är färdiga är det dags att utföra provet. 

   1. Anslut prov
   2. Ge access till prov
   3. Utför prov
   4. Efter provtillfället
   5. Elevens vy i classroom

   avdelare copy 3.png

   Logga in i provet som elev

   Första gången eleverna använder Google Classroom via Exam.net kommer Google fråga om de godkänner kopplingen, vilket de behöver göra för att komma vidare.

   Vid alla följande prov kommer eleven komma in direkt i provet.

   Ansluta till högsäkerhetsprov på Chromebook (Kiosk-applikationen)

   Elever som ska ansluta till ett prov i kiosk-applikationen på Chromebook kommer behöva logga in på sitt Google-konto inne i kiosk-appen. Detta på grund av att kiosk-applikationen endast återfinns i utloggat läge på enheten.

   Observera!

   För att eleverna ska kunna komma åt provet behöver provets status vara öppen på Exam.net.

   Så länge accessen är satt som öppen kan eleverna återuppta provet med hjälp av enbart sina Google-konton, så ändra status till ex. stängd eller sökbart om du inte önskar att de ska kunna återuppta provet på egen hand.

   När eleverna kommit in i provet gör de precis som vanligt, dvs. de skriver provet och avslutar genom att lämna in det.

   Återuppta prov
   Eftersom prov inte automatiskt synkroniseras mellan Exam.net och Google Classroom är det möjligt att låta elever återuppta sina prov vid flera tillfällen innan du som lärare exporterar proven till Google Classroom.

   Så länge provets access är satt som öppen inne i Exam.net kommer eleverna kunna återuppta sitt prov. Det gör de genom att antingen skriva in provnyckeln eller klicka på länken i Classroom-flödet, och sedan logga in med sitt Google-konto.

   Önskar du bli notifierad om en elev försöker återuppta ett prov kan du ändra status till sökbar efter att alla elever kommit in i provet. Elever som då försöker återuppta ett prov kommer hamna i lobbyn. För att släppa in elever i lobbyn öppnar du provet igen och kan sedan ändra till önskad access.

   För att återuppta sitt prov behöver eleverna alltså inte använda en individuell provnyckel, utan enbart den allmänna provnyckeln och sitt Google-konto. 

   Relaterade artiklar:

   Anslut prov till Google Classroom

   Dela prov till Google Classroom

   Efter provtillfället - exportera och hantera i Google Classroom

   Elevens vy i Google Classroom

   Mer information om Google Classroom …

   … finns på Google Classrooms supportsidor: https://support.google.com/edu/classroom/

  • Fick du svar på din fråga?