Elevens vy i Google Classroom

 • Screenshot 2023-09-06 at 16.57.07.png Här kan du läsa mer om hur det ser ut för eleven efter export inne i Google Classroom

  1. Anslut prov
  2. Ge access till prov
  3. Utför prov
  4. Efter provtillfället
  5. Elevens vy i classroom

  avdelare copy 2.png

  Så snart du exporterat en elevs arbete till Google Classroom kommer eleven kunna se arbetet där och de får även en epostnotis av Google. Deras arbete är skrivskyddat medan du rättar, och eleven kan se dina kommentarer först efter att arbetet “återlämnats” i Google Classroom.

  Om provet är automaträttande och har skickats tillbaka till Google Classroom som en PDF kan eleverna behöva klicka på "Öppna i nytt fönster" i översta högra hörnet för att se lärarens kommentarer.

  Bra att veta

  • Eleverna kan se provet direkt när det har exporterats till Google Classroom.

  • Eleverna ser var läraren är i texten medan läraren kommenterar i provet.

  • Eleverna kan redigera provet efter att det har markerats som färdigt av läraren i Google Classroom.

  • För att eleverna ska kunna återuppta sitt prov krävs ingen individuell provnyckel. För att kunna återuppta ett prov krävs som vanligt att provets status är satt till "Öppet" när eleverna återansluter. Det är alltså viktigt att komma ihåg att låta provet vara öppet endast vid de tidpunkter då de ska ha tillgång till provet.

  Mer information om Google Classroom …

  … finns på Google Classrooms supportsidor: https://support.google.com/edu/classroom/

 • Fick du svar på din fråga?