Förberedelser för nationella prov

 • Testa i förväg

  Det allra viktigaste för att exempelvis ett nationellt prov ska fungera smidigt att genomföra digitalt är att både lärare och elever är väl bekanta med det system man använder, något som Skolverket skriver i sina riktlinjer för digitala nationella prov.

  Ni behöver alltså se till att ha genomfört prov med eleverna tidigare, gärna flera gånger och under så lika förhållanden som möjligt som ska gälla under NP. Exempelvis är det bra om man kan genomföra prov med flera klasser samtidigt, och testa funktionerna för att dela prov och hjälpas åt med vaktning och övervakning.

  Anonymisering

  Vi rekommenderar också att man innan NP bekantar sig med hur anonymiseringen fungerar.

  På Exam.net kan man aktivera en funktion som gör att proven kan rättas utan att den som rättar känner till identiteten på eleven.

  Läs mer här.

  Använd högsäkerhetsläge

  I det lägre säkerhetsläget, där prov genomförs i ordinarie webbläsare, finns risken att eleven blir utelåst från provet om exempelvis skärmsläckaren går på eller datorn försöker utföra en uppdatering.

  Genom att använda högsäkerhetsläget slipper man alla dessa problem så att eleven kan fokusera på sin prestation, och läraren på normal övervakning.

  Här kan du läsa mer om de olika säkerhetsnivåerna och hur du gör för att använda högsäkerhetsläget.

  Dela prov med lärarkollegor

  Om ni är flera lärare som ska hjälpas åt med övervakningen kan ni behöva dela proven med varandra. 

  Ni kan läsa mer här om hur man delar prov med andra lärare. 

  Ljudfiler

  Om ljudfiler ska användas under provet behöver åtkomst ställas in i förväg, t.ex. när provet skapas.

  Mer information om ljudfilsfunktionen finns i följande artikel.

  Stavningskontroll

  Vår stavningskontroll korrigerar inte ord automatiskt, utan ger endast en lista där eleverna själva får välja bland förslag. 

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback på artikeln