Förberedelser för nationella prov

 • Testa i förväg

  Det allra viktigaste för att exempelvis ett nationellt prov ska fungera smidigt att genomföra digitalt är att både lärare och elever är väl bekanta med det system man använder, något som Skolverket skriver i sina riktlinjer för digitala nationella prov.

  Ni behöver alltså se till att ha genomfört prov med eleverna tidigare, gärna flera gånger och under så lika förhållanden som möjligt som ska gälla under NP.

  Exempelvis är det bra om man kan genomföra prov med flera klasser samtidigt, och testa funktionerna för att dela prov och hjälpas åt med vaktning och övervakning.

  Anonymisering

  Vi rekommenderar också att ni innan NP bekantar er med hur anonymiseringen fungerar.

  På Exam.net kan ni aktivera en funktion som gör att proven kan rättas utan att den som rättar känner till identiteten på eleven.

  Läs mer om anonymisering här

  Använd högsäkerhetsläge

  I det lägre säkerhetsläget, där prov genomförs i ordinarie webbläsare, finns risken att eleven blir utelåst från provet om exempelvis skärmsläckaren går på eller datorn försöker utföra en uppdatering.

  Genom att använda högsäkerhetsläget slipper man dessa problem så att eleven kan fokusera på sin prestation, och läraren på normal övervakning.

  Här kan ni läsa mer om de olika säkerhetsnivåerna och hur ni gör för att använda högsäkerhetsläget.

  Dela prov med lärarkollegor

  Om ni är flera lärare som ska hjälpas åt med övervakningen kan ni behöva dela proven med varandra. 

  Mer information om hur man delar prov med andra lärare finns  här 

  Ljudfiler

  Om ljudfiler ska användas under provet behöver åtkomst ställas in i förväg, t.ex. när provet skapas.

  Det är möjligt att använda ljudfiler i ett prov utan att de behöver laddas upp till Exam.net eller kopieras till elevernas enheter. Du som lärare väljer då alternativet Läs in från USB när du skapar provet. 

  Mer information om ljudfilsfunktionen finns i denna artikel

  Stavningskontroll

  Vår stavningskontroll korrigerar inte ord automatiskt, utan ger endast en lista där eleverna själva får välja bland förslag. 

  Mer information om stavningskontrollen finns i denna artikel

  avdelare copy 2.png

  Tips i PDF-format

  Ladda ned PDF-fil med information inför NP

  Tänk på att informationen kan uppdateras i framtiden, så se till att hämta hem den senaste versionen om du exempelvis tänker skicka ut dokumentet via mail. • Fick du svar på din fråga?