Finns det något dikteringsverktyg i Exam.net?

  • Fråga: Vi har elever som har behov av ett dikteringsverktyg när de gör prov i Exam.net. Erbjuder ni en sådan tjänst? 

    Svar: Tyvärr finns det inte någon inbyggd dikteringstjänst i Exam.net i dagsläget, även om vi gärna hade velat tillhandahålla en sådan tjänst. Detta beror på att vi hittills inte hittat något dikteringsverktyg som vi har kunnat bädda in i applikationen, men vi hoppas kunna hitta ett att lägga till, så om ni har något tips på ett dikteringsverktyg som ni tror kanske skulle kunna vävas in i Exam.net får ni gärna kontakta oss med det tipset så undersöker vi det närmre.  

    Det kan även vara bra att veta att det i vissa fall kan fungera med inbyggda dikteringsfunktioner som finns i exempelvis iPads, så om ni har iPads på skolan skulle ni kunna testa med det.

  • Fick du svar på din fråga?