Efter provet - exportera och hantera prov i Google Classroom

 •  
   

  Relaterade artiklar

  1. Koppla ett prov till LMS (Google Classroom eller Microsoft Teams for Education)
   1. Första anslutningen - Administratörs godkännande
  2. Ge elever åtkomst till provet
  3. Genomför provet
  4. Efter provet - exportera och hantera provet i...
   1. Google Classroom
    1. Returnera prov via Classroom
    2. Exportera automaträttande frågor
    3. Hantera exporterade prov i GC
    4. Ny export
   2. Microsoft Teams for Education
   
   

  Google Classroom

  Returnera prov till eleverna via Google Classroom

  När eleverna har lämnat in sina prov kan du som lärare bestämma när/om proven ska exporteras till Google Classroom.

  För att göra detta, klicka på Exportera-knappen i provresultatvyn och välj Google Classroom.

  Proven skickas inte automatiskt till Google Classroom vid inlämning, vilket innebär att dessa prov också kan genomföras över flera lektioner om du som lärare önskar det.

  När du exporterar proven kan du välja att exportera dem för alla elever eller enskilda elever. Gör dina val och klicka sedan på "Exportera" längst ner till höger.

  Exportera prov innehållande automaträttande frågetyper

  Om du exporterar prov som innehåller frågetyper som automatiskt poängsätts kommer poängen att visas bredvid elevens namn.

  Om elevsvaret fortfarande kräver manuell bedömning kommer ett frågetecken att visas istället.

  Hantera exporterade prov i Google Classroom

  När du exporterar textbaserade prov skickas endast den faktiska elevresponsen (eller det som är skrivet i skrivområdet) iväg; frågorna inkluderas inte (förutsatt att du som lärare inte har inkluderat dem i elevens skrivområde).

  Den exporterade uppgiften skapas som en "Klassuppgift" i Google Classroom och kan hanteras precis som du är van vid i Google Classroom.

  Du använder Google Classroom för att kommentera, betygsätta, ge feedback och kommunicera med eleverna. Efter att provsvaren har exporterats till Google Classroom sker ingen synkronisering tillbaka till Exam.net, så eventuella kommentarer eller liknande som läggs till i provet i Google Classroom kommer inte att visas i Exam.net.

  Om det är ett textbaserat prov hanteras det som ett Google-dokument, med möjlighet till kommentarer och feedback. Om det är ett automatiskt rättat prov visas det som en PDF. Det går att skriva kommentarer oavsett filtyp.

  PDF-prov kan betygsättas särskilt väl i appen på en telefon eller surfplatta eftersom du får möjlighet att rita och skriva direkt på provet. Efter att du har sparat dina korrigeringar sparas en ny fil.

  Ny export

  I en situation där du redan har exporterat elevsvar för ett prov en gång och vill göra detta igen (till exempel efter att eleverna har återupptagit provet och slutfört sina svar inom Exam.net) behöver du först ta bort klassuppgiften i Google Classroom.

  Detta kan du göra genom att hitta klassuppgiften och klicka på "Ta bort".

   

  Viktig information om nyexport till GC

  Du kan inte göra en nyexport för enskilda elever. I så fall behöver du ta bort hela klassuppgiften i Classroom genom att följa instruktionerna ovan.

  Observera också att eventuella kommentarer som lämnats på elevtexter i Classroom också kommer att tas bort.

   

  Du kan hitta mer information om att hantera prov på Google Classroom's supportsidor.

 • Fick du svar på din fråga?