Efter provet - exportera och hantera prov i Microsoft Teams for Education

 • Efter att ha genomfört ett prov kopplat till Microsoft Teams for Education kan du exportera till och hantera provet i Teams

   
   

  Relaterade artiklar

  1. Koppla ett prov till LMS (Google Classroom eller Microsoft Teams for Education)
   1. Första anslutningen - Administratörs godkännande
  2. Ge elever åtkomst till provet
  3. Genomför provet
  4. Efter provet - exportera och hantera provet i...
   1. Google Classroom
   2. Microsoft Teams for Education
    1. Returnera prov
    2. Exportera uppgiftstypbaserat prov
    3. Hantera exporterade prov i Teams
     1. Returnera uppgifter i Teams
    4. Ny export
   

  Microsoft Teams

  Returnera prov till eleverna via Microsoft Teams

  När eleverna har lämnat in sina prov kan du som lärare bestämma när/om proven ska exporteras till Microsoft Teams.

  För att göra detta, klicka på Exportera-knappen i Resultatvyn och välj Microsoft Teams.

  export1.png

  Proven skickas inte automatiskt till Microsoft Teams vid inlämning, vilket innebär att dessa prov också kan genomföras över flera lektioner om du, som lärare, önskar det.

  När du exporterar proven kan du välja att exportera dem för alla elever eller enskilda elever. Du kan också välja om du vill returnera inlämningen till eleverna samtidigt som du utför exporten. Gör dina val och klicka sedan på "Exportera valda elever" längst ned till höger.

  export2.png

  Exportera prov baserade på uppgiftstyper

  Om du exporterar prov baserade på våra fördefinerade uppgiftstyper kommer poängen att visas bredvid elevens namn.

  score.png

  Om elevens svar fortfarande kräver manuell bedömning, visas istället ett frågetecken.

  noscore.png

  Hantera exporterade prov i Microsoft Teams for Education

  När du exporterar textbaserade prov skickas endast elevsvaret (eller det som är skrivet i skrivområdet); frågorna inkluderas inte (förutsatt att du som lärare inte har inkluderat dem i elevens skrivområde).

  Den exporterade uppgiften skapas som en "Uppgift" i Microsoft Teams och kan hanteras precis som du är van vid i Microsoft Teams.

  Du använder Microsoft Teams för att kommentera, betygsätta, ge feedback och kommunicera med eleverna.

  Efter att provsvaren har exporterats till Microsoft Teams sker ingen synkronisering tillbaka till Exam.net, så eventuella kommentarer eller liknande som läggs till i provet i Microsoft Teams kommer inte att visas i Exam.net.

  Om det är ett textbaserat prov hanteras det som ett Word-dokument, med möjlighet att lägga till kommentarer och feedback.
  Om det är ett uppgiftstypbaserat prov visas det som en PDF.

  Under bedömningen är det möjligt att lägga till kommentarer i Word-dokument. PDF-prov kan betygsättas särskilt bra i appen på en telefon eller surfplatta eftersom du kan rita direkt på provet. Efter att du har sparat dina korrigeringar sparas en ny fil.

  Returnera uppgifter till eleverna i Teams

  Om du har exporterat elevsvar utan att returnera dem till eleverna kan du antingen returnera flera uppgifter samtidigt eller returnera dem en i taget i Teams. Du kan hitta mer information här: https://support.microsoft.com/en-us/topic/grade-return-and-reassign-assignments-63e5efdd-be09-47f0-87ea-e8e4bcb45aa4

  Ny export

  I en situation där du redan har exporterat elevsvar för ett prov en gång och önskar göra detta igen (till exempel efter att eleverna har återupptagit provet och slutfört sina svar på Exam.net), behöver du först ta bort uppgiften i Microsoft Teams.

  Detta kan du göra genom att hitta klassuppgiften och klicka på "Radera uppgift".

  deleteassignment.png

  Om du vill exportera endast en enskild elevs arbete kan du välja eleven i uppgiften, klicka på "Vidta åtgärd i elevvy" och sedan klicka på "Ångra inlämning" / "Lämna in igen" (beroende på om du redan har returnerat provet till eleven eller inte).

   

  Viktig information om att exportera igen till Microsoft Teams

  Om du exporterar en uppgift två gånger kommer en ny dokument att exporteras till Teams andra gången. Eventuella kommentarer som skrivits på elevtexter i Teams kommer att finnas tillgängliga i den tidigare exporten, som kan hittas i OneDrive eller Sharepoint.

   

 • Fick du svar på din fråga?