Kommer det vara möjligt att använda Exam.net för Digitala Nationella Prov?

  • DNP  kommer att skrivas på Skolverkets egen platform, vilket innebär att man inte kommer att kunna använda Exam.net eller våra egna nedlåsningsappar. 

    Däremot eftersträvar vi att efterlikna upplevelsen för elever till så stor grad som möjligt för att man ska kunna öva på genomförandet av digitala prov via Exam.net. Bland annat kommer DNP genomföras med hjälp av Safe Exam Browser för Windows och Mac, vilket även Exam.net har stöd för.

    Läs mer om DNP på Skolverkets egen hemsida

  • Fick du svar på din fråga?