Genomföra prov över flera lektioner / Återuppta prov

 • Det finns möjlighet att genomföra ett prov och skrivuppgifter under flera tillfällen på Exam.net.

  Om eleven ska återuppta ett prov eller en skrivuppgift vid ett annat provtillfälle behöver eleven antingen en individuell provnyckel eller verifiera sig på annat sätt för att komma in i provet igen. Vilket sätt som ska gälla för provet väljer du som lärare.

  Detta görs förslagsvis gör du dessa inställningar redan innan eleverna går in i provet första gången.

  I tabellen nedan kan du se vad som skiljer de olika återupptagningssätten åt. Längre ner hittar du information om de olika inställningarna.

  Kräver att eleven anger individuell provnyckel vid återupptagning?
  Standard Självständig åter-upptagning Google Classroom Teams
  Ja Ja Nej Nej

  Ansluter med verifiering via Google
  Standard Självständig åter-upptagning Google Classroom Teams
  Nej Nej Ja Nej

  Ansluter med verifiering via Teams?
  Standard Självständig åter-upptagning Google Classroom Teams
  Nej Nej Nej Ja

  Kräver att eleven anger mailadress vid första anslutning?
  Standard Självständig åter-upptagning Google Classroom Teams
  Styrs via elevinformations-inställningarna Ja Ja, via Google-inlogg Ja, via Microsoft-inlogg

  Eleven kan återuppta på egen hand?
  Standard Självständig åter-upptagning Google Classroom Teams
  Nej, individuell provnyckel delas ut av läraren Ja, individuell provnyckel skickas automatiskt via mail till eleven Ja, via Google-inlogg Ja, via Microsoft-inlogg

  Kan återupptas när access-status är "Stängd"
  Hur hanterar jag provaccess?
  Standard Självständig åter-upptagning Google Classroom Teams
  Nej Nej Nej Nej

  Problem? Kolla felsökningsdelen längst ner i denna guide.

  avdelare_dark copy.jpg

  Vilket sätt ska eleverna återuppta på?
  Välj från alternativen nedan

  1. Via en individuell provnyckel (standard)

  Detta innebär att du som lärare tar fram en Individuell provnyckel via provets övervakningsvy.

  Där kan du antingen klicka dig in på respektive elev för att ta fram en individuell provnyckel eller så klickar du på Individuella provnycklar för att återuppta.

  De individuella provnycklarna är giltiga en gång, och byts ut efter varje användning. Detta för att eleven inte ska kunna memorera nyckeln och återuppta ett prov på egen hand.

  overvakning_individuellprovnyckel.png

   
   

   Tips för återupptagning med individuell provnyckel

  Eleverna kan skriva in sin mailadress i samband med att de ansluter till provet. Du kan då skicka ut de individuella provnycklarna via mail istället.

  Aktivera detta under "Elevinformation" i steg 3 när du skapar/redigerar ett prov.

  Läs mer om funktionen här

    
   

  avdelare copy 5.png

  2. Självständig återupptagning

  Du som lärare kan ge elever access så att eleverna kan återuppta ett prov när det passar dem, förutsatt att provets access är satt som ÖPPET

  Den här funktionen gör det möjligt för elever att fortsätta där de avslutade utan att du som lärare manuellt behöver dela ut de individuella provnycklarna. 

     

  Obegränsad åtkomst till provet

  Så länge accessen i ett prov med förenklad återupptagning är ÖPPET kan elever...

  ... gå in i provet så många gånger de vill.

  ... lämna in provet så många gånger de vill.

  Elevernas återupptagningsnyckel byts inte ut efter användning.

  För att begränsa återupptagningen kan du sätta accessen till STÄNGT mellan tillfällena.

   
   

  Hur fungerar förenklad återupptagning?
  Steg för steg:

  1. Aktivera funktionen: Du som lärare aktiverar förenklad återupptagning i provinställningarna i steg 3 när provet skapas eller redigeras.

   Observera att detta måste aktiveras innan eleverna går in i provet.

   Screenshot 2023-10-17 at 10.43.27.png

  2. Öppna provet: Läraren öppnar provet (eller schemalägger öppning) via access-funktionen i provlistan.
  3. Eleverna går in i provet: Eleven börjar provet genom att ange provnyckeln som läraren delar ut som vanligt. Eleven kommer behöva ange sin mailadress.
  4. Eleven får ett mail: Efter elevens inträde i provet kommer eleven få ett mail med en unik återupptagningsnyckel.
  5. För att återuppta provet: Eleverna behöver bara klicka på länken i mailet eller ange sin unika återupptagningsnyckel, som även den finns i mailet. Detta gör det möjligt för eleven att komma in i sitt prov igen och fortsätta skriva.

  avdelare copy 2.png

  3. Återuppta genom LMS (Google Classroom eller Teams-konto)

  Om provet är kopplat till Google Classroom eller Teams återupptar eleverna sina prov genom att antingen klicka på en länk till provet eller skriva in den allmänna provnyckeln, och därefter gå in i provet via det Google/Teams-konto som är kopplat till klassen.

  Enbart elever kopplade till klassen kan komma åt ett prov som är kopplat till det LMS du valt.

  avdelare.png

  Återuppta ett prov på grund av enhetsrelaterade problem

  Om en elevs enhet slutar fungera under provet, exempelvis på grund av att batteriet tar slut eller om den helt enkelt går sönder så kan detta lösas genom att eleven återupptar provet på en annan enhet genom att följa instruktionerna för valt alternativ ovan.

  avdelare_dark.jpg

  Felsökning
  Nedan har vi samlat vanliga problem med återupptagning av prov och hur du löser dessa

  Fråga:
  Eleven har återupptagit ett prov men elevsvaret
   är tomt. Vad har hänt?

  Svar:
  Börja med att kontrollera följande:

  • Finns det en elevdubblett i deltagarlistan? 

  Ibland händer det att elever skriver in den allmänna provnyckeln istället för den individuella och därmed råkar skapa en deltagare istället för att återuppta sitt tidigare arbete. 

  Leta efter liknande namn i deltagarlistan i övervakningsvyn.

  Om dubblett finns, kontrollera elevsvaret, vanligt är att elevens text ligger där.

  Ta fram den individuella provnyckeln för rätt deltagare och be eleven återuppta med den.

  • Var eleven offline vid inlämning under förra tillfället?

  Om en elev är offline vid inlämning behöver eleven göra en offlineinlämning.

  Ibland händer det att eleverna till exempel stänger ner locket på datorn när provtillfället är slut och är eleven då offline så görs ingen inlämning, men informationen kan ändå finnas lagrad på datorn.

  Följ våra instruktioner i guiden för offlineinlämning

  avdelare copy 6.png

  Hittar du inte svaret på din fundering?

  Kontakta oss via formuläret i vår widget nere till höger, så hjälper vi dig. 

 • Fick du svar på din fråga?