Ge elever åtkomst till ett prov

 • Åtkomsten styr möjligheten att bli insläppt i provet. Du styr åtkomsten via provlistan eller övervakningsvyn.

  access_överblick.png

  Öppet

  access_öppet.png

  För att elever ska kunna komma åt provet behöver provet först öppnas för åtkomst. 

  Detta kan du göra via "Access"-menyn i provlistan eller via övervakningsvyn.

  avdelare.png

  Stängt

  access_stängt.png

  Prov är som standard stängda. Denna status innebär att elever inte kan komma åt provet.

  När du stänger ett prov påverkar det enbart åtkomsten för nya deltagare. Elever som redan är inne i provet påverkas alltså inte. 

   

  Tips!

  Stäng provet under provtillfället

  När alla elever har anslutit till provet kan du stänga provet för att undvika att fler ansluter eller att elever registrerar sig flera gånger.

   

  avdelare.png

  Sökbart

  access_sökbart.png

  Möjligheten att göra ett prov sökbart gör att nya deltagare hamnar i en lobby och inte kan påbörja provet innan du har öppnat det.

  avdelare.png

  Schemalagt

  access_schemalagt.png

  Du kan schemalägga ett prov för öppning.

  provlista - schemalagt2.png

  provlista - schemalagt3.png

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback på artikeln