Återställa ett osparat eller borttaget prov

 • Återställa ett osparat prov (Enbart automaträttande)

  Om du har skapat ett automaträttande prov och av någon anledning inte sparat det kan provet ändå sparats som ett utkast i din provlista. Provet är då namngivet "[DRAFT]" följt av det namn du angivit på provet (om du har angivit något).

  Screenshot 2022-06-07 at 09.13.29.png

  draft_utkast_provlista.png

  Återställa ett borttaget prov

  Här kan du läsa om hur du återställer ett prov som har tagits bort.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback på artikeln