Automaträttande prov

  • Med automaträttning kan du spara mycket tid. Välj bland flera olika uppgiftstyper, t ex flerval, fyll i luckor och matcha ihop. Proven rättas automatiskt vid inlämning.

    Bygg ditt automaträttande prov enkelt genom att lägga till (eller klistra in) frågor och välja svar. Du kan välja vilka frågor som blir automaträttade och vilka du rättar själv.

    Provtyp_automatrattande.gif

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback på artikeln