Betygsätta prov?

 • Exam.net är en plattform för att på ett enkelt och stabilt sätt genomföra prov digitalt.

  I provtypen "Automaträttande prov" hanteras rättningen för de flesta uppgiftstyperna automatiskt, och det är möjligt att ge feedback i form av kommentarer i alla de olika provtyperna.

  Elevernas provresultat tillsammans med eventuell feedback kan sedan delas med eleverna på olika sätt, bland annat:

  • Genom utskick via länk
  • Google Classroom
  • Google Drive/OneDrive
   m.fl.

  Vår systerprodukt Kunskapsmatrisen är anpassad efter svensk läroplan och där kan varje uppgift bedömas kopplat till kunskapskraven och förmågorna. Bedömningen kan sedan publiceras och tillgängliggöras för eleverna direkt på själva plattformen.

  Eftersom samtliga uppgifter har kompletta bedömningsanvisningar och är sorterade på ämne/kurs, centralt innehåll och moment så finns det många olika sätt att genomföra bedömning effektivt - och att presentera resultatet på det sätt du som lärare föredrar.

  En uppskattad funktionalitet i Kunskapsmatrisen är möjligheten att låta eleverna självbedöma en diagnos eller ett prov. Många lärare vittnar om att det både sparar tid i rättningsarbetet och att det är effektivt för elevens kunskapsutveckling.

  Läs mer på kunskapsmatrisens hemsida.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback på artikeln