Tips under nationella prov i Exam.net

 • Här samlar vi lösningar på situationer som kan dyka upp under ett prov, t ex att en elevs dator går sönder.

  Sammanställningen riktar sig t ex till lärare, provvakt eller skolans IT-ansvarige för att smidigt kunna avhjälpa en situation om oturen är framme och finns även tillgänglig i PDF-format:

  Ladda ned PDF-fil med information inför NP

  Tänk på att informationen kan uppdateras i framtiden, så hämta hem senaste versionen om du exempelvis tänker skicka ut dokumentet via mail.

  I händelse av bredare tekniska problem, dvs inte en enskild elev som har en trasig dator, utan exempelvis att wifi går ner på skolan eller att Exam.net eller en leverantör till Exam.net har tekniska störningar, så hänvisar vi till följande artikel: I händelse av tekniska problem

  avdelare_dark copy.jpg

  Safe Exam Browser (SEB) låser sig

  Ett problem som inträffar för vissa elever är att Safe Exam Browser hamnar i ett låst läge och att eleven därför inte kan starta provet som tänkt. Detta kan exempelvis ske om enheten får slut på batteri, och är en säkerhetsfunktion i SEB. 

  Lösenordet finns tillgängligt i inställningarna för högsäkerhetsläget i provets inställningar:

  highsecurity_settings.png

  Du kan läsa om fler vanliga problem med Safe Exam Browser och om hur dessa åtgärdas här.

  avdelare copy.png

  Återuppta ett prov

  Om en elevs dator går sönder eller får slut på batteri kan provet återupptas från en annan enhet. Detta sker genom att läraren tar fram en så kallad Individuell provnyckel.

  Här kan du läsa om hur elever återupptar prov.

  avdelare copy 6.png

  Elev tappar uppkoppling

  Om eleven inte har någon fungerande uppkoppling när det är dags att lämna in kan eleven göra en offline-inlämning. Läs mer om det i vår artikel för offlineinlämning.

  avdelare copy 5.png

  Övervaka provet som vanligt

  Tänk på att traditionella metoder för otillåten hjälp, som exempelvis lappar, gömd mobiltelefon och liknande inte kan hindras av något digitalt provsystem, utan provet behöver fortfarande övervakas fysiskt på vanligt sätt.

  Om det är möjligt är det bra att vara mer än en provvakt, så att någon fortsätter att hålla koll om en elev ställer en fråga eller om något annat inträffar som tar uppmärksamhet.

  Du kan läsa mer om att dela ett prov med andra lärare här.

  avdelare copy 3.png

  Kontrollera elevens identitet

  Någon gång under provet behöver elevens identitet verifieras. Detta sker på Exam.net genom att provvakten jämför det namn som visas i elevens provyta med eleven som sitter vid datorn. Om vakten inte känner eleverna kan man exempelvis använda ID-kort, vilket är vanligt på universitetsnivå.

  Detta motsvarar alltså den kontroll som man vid traditionella pappersprov troligen gör vid inlämningen, men nu får man alltså möjlighet att göra detta i lugn och ro under provets gång, istället för samtidigt för alla elever. På Exam.net behöver inte eleverna logga in med lösenord, men inte heller en sådan lösning hade garanterat elevens identitet.

  avdelare_dark.jpg

 • Fick du svar på din fråga?