Dela prov med kollegor

 • Som lärare har du möjlighet att dela dina prov med andra lärare, både på samma skola, men även på andra skolor.

  Detta gör du från provlistan.

  icon_share.png Ett prov som har denna ikon i status-kolumnen är delat med en eller flera lärare.

  För att dela prov med lärare på andra skolor anger du den mailadress de har registrerat på sitt konto i systemet. 

  För att dela prov med en lärare på samma skola väljer du helt enkelt läraren i listan. 

  avdelare copy 2.png

  Dela ett prov i taget
  Om du endast vill dela enstaka prov kan du välja att dela prov enligt denna guide.

  1. Klicka på de tre prickarna till höger om provet i provlistan.
  2. Välj Ge annan lärare access
   provlista_annanlärareaccess.png

  3. Här kan du dela provet på olika sätt:
   • För att dela med en lärare på den skola du är registrerad på klickar du på Access i listan. Du kan även söka upp en lärare i fältet till vänster Sök lärare
   • För att dela provet med en lärare  på en annan skola skriver du in mailadressen på den lärare du vill dela provet med i fältet Lägg till lärare genom e-post till höger.
  4. Avsluta med att klicka på "Spara".

  hanteraaccess.png

  Share.gif

  avdelare copy 3.png

  Dela flera prov samtidigt
  Om du vill dela flera prov samtidigt kan du göra det enligt denna guide:

  1. I provlistan markerar du checkboxarna för de prov du vill dela.
  2. Klicka på access-ikonen högst upp i listan.icon_share.png
  3. Välj de lärare du vill dela provet med.
   Här kan du dela provet på olika sätt:
   • För att dela med en lärare på den skola du är registrerad på klickar du på Access i listan. Du kan även söka upp en lärare i fältet till vänster Sök lärare
   • För att dela provet med en lärare  på en annan skola skriver du in mailadressen på den lärare du vill dela provet med i fältet Lägg till lärare genom e-post till höger.
  4. Klicka på Spara

  delaprovbulk.gif

  avdelare copy 5.png

  Vad kan jag göra med ett prov som delas med mig?

  Du kan redigera provet, justera åtkomsten, övervaka och rätta provet.

  Observera! Om provet skapas med frågetyper kommer du inte att kunna redigera det.

  Shared_handle.gif

  avdelare copy 5.png

  Dela prov via provmall

  Du kan även dela prov som en provmall, på så vis får din kollega en egen version av provet. 

  Mottagande lärare får då en kopia på provet i sin provlista och kan i och med detta dela provet vidare till andra lärare och redigera och hantera provet som att personen i fråga skapat det själv.

  Läs mer om provmallar här

  Nedan kan du se hur du gör för att dela en provmall:

  share_template.gif

  Nedan kan du se hur man går tillväga för att skapa ett prov från en provmall:

  shared_template.gif

 • Fick du svar på din fråga?