Övervakning-/Resultatvyn

 • Övervakning

  overvakresultat1.png

  Under fliken Övervakning hittar du allting du behöver under provets gång.

  Övervakning - ikoner

  Under rubriken ÖvervakningÖversikt hittar du följande funktioner:

  1. Förhandsgranska provet som elev
  2. Access (Stäng, öppna, sökbart)
  3. Provnyckel (kopiera nyckel, kopiera länk, visa större)
  4. Avsluta provet för elever
  5. Sätt timer för elever
  6. Av-anonymisera elever
  7. Individuella provnycklar
  8. Skriv ut (tomt prov, facit, anonyma identiteter)

  Screenshot 2023-05-17 at 16.13.07.png

  Resultat

  overvakresultat.png

  Under fliken Provresultat hittar du allting du behöver efter att provet har utförts och eleverna har lämnat in. 

  Här har du möjlighet att:

  1. Exportera (Google Drive, OneDrive, Ouriginal, Turnitin, Google Classroom)
  2. Ladda ner (Word, PDF, PDF en per elev, Deltagarlista, Resultatöversikt (CSV / Excel))
  3. Skriv ut (Elevsvar, Provlogg, Individuella provnycklar)
  4. Skicka (Individuella provnycklar, Elevsvar)

  Läs mer om de olika sätten att dela resultat med eleverna här

  Screenshot 2023-05-17 at 16.15.50.png

  Poängsammanställning

  Under Elever kan även se en poängsammanställning samt information som eleverna fått lämna i samband med provstart (ex. namn på lärare, klass). 

  Rätta fråga per fråga

  Genom att klicka på Uppgifter får du fram provets alla uppgifter.

  Klickar du på en uppgift får du möjlighet att rätta fråga per fråga för eleverna. 

  Screenshot 2023-09-08 at 13.45.12.png

  Chatten

  Elev-/lärare-chatten hittar du till höger. Den kan användas oavsett var du är i övervakningsvyn.

  För att chatta med en enskild elev klickar du på elevens namn i deltagarlistan.

  För att skriva ett meddelande till alla elever står du i översiktsvyn i deltagarlistan.

  övervakning_chatt_alla.png

 • Fick du svar på din fråga?