Tidsbegränsa prov

 • Du har nu möjlighet att tidsbegränsa dina prov.

  Du kan fördefiniera hur mycket tid eleven har innan de måste lämna in provet. Du aktiverar timern i provinställningarna i steg 3.

  Varje timer är individuell och nedräkningen startar när eleven går in i provet.

  Observera dock att timern återställs vid återupptagning av provet.

  Screenshot 2024-02-27 at 09.30.47.png

  Hur mycket tid som är kvar syns nere i vänstra hörnet för eleverna under provtillfället.

  Screenshot 2024-02-27 at 09.34.53.png

  När det är 2 minuter kvar får eleverna en varning om detta.

  Screenshot 2024-02-27 at 09.28.22.png

 • Fick du svar på din fråga?