Hur gör jag om en elevs verktyg/hjälpmedel slutar fungera under provet?

  • Stavningskontroll, ordböcker, talsyntes etc. är beroende av en fungerande internetuppkoppling. Om något verktyg/hjälpmedel slutar fungera för enskilda elever under provets gång kan man prova att inaktivera och därefter direkt aktivera det igen. Det görs i i provets övervakningsvy genom att klicka på elevens namn och därefter på Anpassningar.

    Screenshot 2024-03-04 at 19.40.49.png

    Om det fortfarande inte fungerar rekommenderar vi att eleven lämnar in provet och återupptar det igen med en individuell provnyckel.

  • Fick du svar på din fråga?