Senaste uppdateringarna i Exam.net

 • AI Frågegenerator
  (Mars 2024)

  Nu kan du skapa frågor med hjälp av vår AI-frågegenerator.

  Mer information och instruktioner finns här: Generera frågor med AI

  ---------------------------------

  Inlämningstimer
  (Februari 2024)

  Du kan nu fördefiniera hur lång tid eleverna ska ha på sig innan provet lämnas in.

  Mer information och instruktioner finns här: Tidsbegränsa prov

  ---------------------------------

  Statistik i för provresultat
  (Januari 2024)

  Vi har lagt till möjligheten att se provresultat-statistik för genomförda prov (endast för uppgiftstypbaserade prov).

  Du hittar funktionen i Resultat-vyn. 

  Screenshot 2024-02-01 at 11.06.53.png

  ---------------------------------

  Integration mot Microsoft Teams for Education

  (December 2023)

  Koppla och exportera prov till ditt Microsoft Teams konto för en mer sömlös upplevelse för lärare.

  Läs mer om integrationen här

  ---------------------------------

  Ny uppgiftstyp: "Kategorisera"

  (December 2023)

  Vi introducerar nu en ny och efterfrågad uppgiftstyp Kategorisera som gör det möjligt för dig att lägga till kategorier och svarsalternativ.

  Screenshot 2024-01-30 at 13.44.36.png

  ---------------------------------

  Förhandsgranska i provskaparvyn

  (November 2023)

  Nu har vi gjort det möjligt att förhandsgranska prov redan innan du sparar det! Detta gör det lättare att få en bild av hur de olika verktygen slår igenom i provvyn för eleverna. För att förhandsgranska provet i provskaparläget, klicka på ögon-ikonen i menyraden.

  Screenshot 2024-01-30 at 17.58.13.png

  ---------------------------------

  Ladda ner provresultat som Excel-fil

  (November 2023)

  Nu har vi lagt till möjligheten att ladda ner provresultaten även som Excel-fil.

  Screenshot 2024-01-30 at 18.02.49.png

  ---------------------------------

  Visa en uppgift i taget

  (November 2023)

  Screenshot 2024-01-30 at 18.07.35.png

  Aktivera alternativet att presentera en uppgift i taget i uppgiftstypbaserade prov för att erbjuda en mer fokuserad och kontrollerad provmiljö för eleverna.

  Du aktiverar funktionen i provskaparläget genom att klicka på "Visa en uppgift i taget"

  Screenshot 2024-01-30 at 17.58.52.png

  ---------------------------------

  Skriv ut "Endast fritextuppgifter"

  (Oktober 2023)

  Nu kan du välja att endast skriva ut fritextuppgifter (bara för Uppgiftstypbaserade prov)

  ---------------------------------

  Inaktivera utgråade rutor (fuskskydd)

  (Oktober 2023)

  Lärare kan nu välja att inaktivera de grå rutorna som är en del av vårt fuskskydd på uppgiftstypbaserade prov. De grå rutorna är aktiverade som standard men kan inaktiveras vid behov. För att inaktivera dessa aktiverar du funktionen "Dölj grå rutor" i provskaparvyn.

  Läs mer om vårt fuskskydd här

  Screenshot 2024-01-30 at 17.59.03.png

  ---------------------------------

  Uppdaterat provformatväljaren

  (September 2023)

  Vi har uppdaterat processen för att välja provformat när du skapar prov, för att förtydliga de olika alternativen.

  Mer information om våra provformat hittar du här

  Screenshot 2024-01-30 at 18.01.40.png

  ---------------------------------

  Självständig återupptagning

  (September 2023)

  Vi har implementerat en funktion som gör det möjligt för elever att återuppta ett prov/skrivuppgift när det passar dem. Eleverna får en individuell provnyckel skickad till sin mail som de kan använda för att återuppta under tiden provets access är satt som ÖPPET.

  Läs mer om att återuppta prov här

  Screenshot 2024-01-30 at 17.58.30.png

  ---------------------------------

  Justera ordningen på deluppgifter med drag-och-släpp

  (September 2023)

  Du kan nu omorganisera dina deluppgifter med hjälp av drag-och-släpp.

  ---------------------------------

  Totalpoäng i provskaparvyn

  (September 2023)

  Nu kan du se totalpoängen i ett prov medan du skapar det, vilket ger en bättre översikt i provskaparvyn.

  ---------------------------------

  GeoGebra Suite

  (2023-08-11)

  Vi har lagt till support för GeoGebra Suite

  Så här förklarar GeoGebra-teamet Suite:

  GeoGebra Calculator Suite is the successor of our good old GeoGebra Classic app, so we will include all the great features you love in this app and add even more in the future!"

  Du hittar verktyget i steg 3 när du skapar eller redigerar ett prov.

  Screenshot 2023-08-23 at 15.29.28.png

  Nedan ser du hur GeoGebra Suite ser ut för eleverna:

  Screenshot 2023-08-23 at 12.08.32.png

  GeoGebras supportsidor kan du kan hitta mer information om vilka funktioner som är inkluderade i Suite. Där hittar du även en jämförelse med andra GeoGebra appar

  ---------------------------------

  Elevsvarshistorik och uppdaterade elevloggar

  2023-07-28

  Elevsvarshistoriken har ändrat utseende! Och inte nog med det, vi har även lagt till mer information i elevernas statuslogg.

  Elevsvarshistorik

  Du hittar elevhistoriken högst upp i elevsvaret.

  När historiken är utfälld följer den dessutom med när du scrollar upp och ner i elevsvaret.

  Screenshot 2023-08-23 at 15.25.48.png

  Statuslogg

  Statusloggen innehåller nu mer information!

  Vid varje återupptagning syns information om elevens enhet - Vilket säkerhetsläge, vilken typ av enhet samt IP-adress.

  Screenshot 2023-08-23 at 15.20.56.png

  ---------------------------------

  Personlig uppgiftsbank

  2023-07-11

  Nu kan du importera frågor från andra prov till nya (eller gamla) prov från ditt eget uppgiftsbibliotek.

  Screenshot 2023-08-23 at 11.20.09.png

  Screenshot 2023-08-23 at 11.21.07.png

  ---------------------------------

  Uppdaterad uppgiftredigerare

  2023-06-10

  Vår uppdaterade uppgiftsredigerare är äntligen på plats!

  Mer information om att skapa och redigera prov kan du hitta i denna artikel: Skapa/redigera prov

  Screenshot 2023-08-23 at 11.03.54.png

  ---------------------------------

  Ny MacOS app

  2023-05-03

  Vi är glada att meddela släppet av vår nya och förbättrade applikation till MacOS och iOS-enheter! 

  Du hittar den nya applikationen i App Store genom att söka på "Exam.net" or "examnet"

  I den här artikeln kan du hitta mer information om att ladda ner och installera applikationer för att utföra prov i högsäkerhetsläge.

  installappmac.png

  ---------------------------------

  Rätta en fråga i taget

  2023-04-17

  Föredrar du också att rätta en fråga i taget istället för en elev per elev? Nu är det möjligt! 

  För att få fram denna vy går du till Resultat > Frågor

  en fråga i taget.png

  Du kan även få fram denna vy från den individuella rättningen genom att klicka på Rätta fråga för alla elever

  en fråga i taget elev.png

  ---------------------------------

  Tilldela 0.5 poäng

  2023-04-06

  Nu kan du som lärare registrera halva poäng i rättningsreglerna och vid rättning. 

  poäng.png

  Läs mer om våra rättningsregler här

  ---------------------------------

  Vi presenterar den nya och förfinade provskaparen

  2023-03-02

  Vi har fått höra från nya lärare att det är svårt att förstå skillnaden mellan våra olika provtyper när man skapar prov. Därför har vi gjort om hur vi presenterar dessa val.

  Oroa dig inte - du kan såklart fortfarande skapa prov baserade på PDF-filer, automaträttande prov etc. Vi har bara gjort det lättare att förstå vad varje alternativ innebär. Och medan vi ändå var igång så förenklade vi stegen för att skapa proven.

  För att testa den nya provredigeraren – Skapa ett nytt prov och byt där till den nya vyn.

  Om du har feedback eller stöter på problem med den nya provredigeraren, tveka inte att kontakta oss.

  Se mer information om denna här

  examcreator_scrollthrough.gif

  ---------------------------------

  Se studentstatus i övervakningsöversikten!

  2023-01-30

  Vi har förbättrat övervakningsvyn ytterligare genom att lägga till möjligheten att se studentstatus, vilket ger dig en bättre överblick när du genomför prov.

  overvakning_elevstatusoversikt.png

  ---------------------------------

  Visa resultat för eleverna vid inlämning!

  2023-01-18

  I automaträttande prov kan nu eleverna se poängen direkt vid inlämning.

  I elevens vy kommer det då se ut ungefär så här:

  resultat_elevvy.gif

  Du aktiverar funktionen när du skapar/redigerar ett prov. 

  Automatrattande_oversikt2.png

  ---------------------------------

  Enklare hantering av poängsättningen!

  2023-01-04

  I provresultatvyn har det nu blivit ännu lättare att sätta poäng.

  Med ett knapptryck kan du tilldela maxpoäng eller noll poäng per kriterie!

  poängsättning.png

  ---------------------------------

  Redigera ett redan utfört prov!

  2022-10-24

  Nu har vi lagt till möjlighet för dig som lärare att kunna redigera ett prov som redan har blivit utfört.

  För att redigera provet kan du klicka på penna-ikonen i provresultat-vyn.

  Provresultat - redigera fraga.png

  ---------------------------------


  Kommentarer på prov!

  2022-09-13

  Nu kan du som lärare lämna kommentarer på elevernas prov i samband med rättningen!

  Läs mer om funktionen här

  kommentar.png

  ---------------------------------

  Nu kan du testa vår nya övervakningsvy!

  2022-08-17

  Beta_monitoring.png

  Du kan nu testa vår BETA-version av övervakningsvyn. Det gör du genom att klicka på "Testa nu" i den blå menyn högst upp på sidan. 

  Du kan närsomhelst byta tillbaka till den äldre versionen av övervakningsläget. Det gör du genom att klicka på knappen "Återgå till tidigare vyn".

  beta.png

  Har du frågor, synpunkter eller önskemål gällande BETA-versionen? Skicka gärna in din feedback till oss! Det kan du göra direkt från övervakningsvyn genom att klicka på "Ge feedback" i den blå menyn.

 • Fick du svar på din fråga?